Za?etek delovanja podjetja SLAVECPRO sega v leto 1995, ko je bila edina dejavnost proizvodnja plasti?nega okovja (kljuke za vrata in okna). Postopoma podjetje uvaja nove izdelke in storitve:

 

 • V letu 2000 se v prodajni program vklju?ijo kljuke italijanskih proizvajalcev. Skladiš?e in proizvodnja se preselita v nov objekt ki je v lasti SLAVEC PRO.
   
 • V letu 2001 se nabavi linija za SKIN-PACK pakiranje in podjetje za?ne na doma?em trgu ponujati kot eno prvih kljuke in pololive v embalaži, primerni za samopostrežen na?in prodaje. Obenem se zaradi obstoje?e linije za?ne tudi s kooperacijskimi posli – pakiranje predvsem kljuk in pololiv za naro?nike v Sloveniji in na Hrvaškem
   
 • Istega leta, SLAVEC PRO za?ne tržiti okovje tudi na trgih bivše Jugoslavije. Danes je to tržiš?e v celoti pokrito z partnerji, ki delujejo na lokalnih trgih.
   
 • V letu 2004 SLAVEC PRO podpiše pogodbo o zastopstvu za celotno podro?je v ex-YU z dvema italijanskima podjetjema: ALMAR – proizvajalec izredno kvalitetnih vratnih in okenskih medeninastih kljuk, inox ro?ajev, inox kljuk, uporabno okrasnih predmetov (hišne številke, tolkala, vdolbni ro?aji, varnostne kljuke itd) in pa BRIALMA (aluminijaste kljuke in pololive, varnostne kljuke, olive itd)
   
 • Leta 2005 se pri?ne z CNC obdelavo (rezkanjem) aluminija in sicer za italijanskega partnerja.
   
 • V letu 2007 podjetje SLAVEC PRO v sodelovanje z oblikovalskim studiem RINZ razvije svojo linijo varnostnih kljuk z blagovno znamko S PROTECT. Za potrebe proizvodnje se v naslednjih letih nabavi še vrsta neobhodne opreme kot: avtomatska žaga za razrez profilov, vili?ar, kompresorska postaja, itd. Leta 2009 podjetje instalira še drugi , zmogljivejši CNC rezkalni center, ki obstoje?e proizvodne kapacitete potroji.
   
 • V obdobju 2010 – 2014 se razvije in tudi pri?ne izdelovati lastna linija kljuk za notranja vrata ADAPTA. Instalira se visokoproduktiven stroj za laserski razrez in graviranje – GRAVOGRAPH LS900. Ponudba podjetja se razširi na storitve CNC obdelave aluminija ter laserskega razreza nekovinskih materialov in graviranja.